COLOR DIGITAL SOLUTIONS Μηχανές Γραφείου

Διασφάλιση Ποιότητας

▌Πολιτική Ποιότητας

H εταιρεία CDS, εξειδικεύεται στη εμπορία μηχανών γραφείου – αναλωσίμων – ανταλλακτικών, τεχνική υποστήριξη και εφαρμογή συστημάτων διοικητικής υποστήριξης. Με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας με στόχο:
• οι παρεχόμενες υπηρεσίες να ικανοποιούν τις συγκεκριμένες και προδιαγεγραμμένες ανάγκες των πελατών,
• η συνεχής υποστήριξη και εξυπηρέτηση του Πελάτη μετά την πώληση,
• η εκπλήρωση όλων των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων του Συστήματος για την ποιότητα κατά το Διεθνές Πρότυπο ΙSΟ 9001:2015, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του και η συνεχής βελτίωση και εμπλουτισμός του σε όλα τα επίπεδα,
• οι παρεχόμενες υπηρεσίες να εκτελούνται υπό ελεγχόμενες συνθήκες και σύμφωνα με εγκεκριμένες τεκμηριωμένες διεργασίες, με στόχο τον μηδενισμό των προβλημάτων, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος κακής ποιότητας,
• η εκτέλεση προδιαγεγραμμένων αρχικών και τελικών ελέγχων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες μη ικανοποίησης του πελάτη,
• η διασφάλιση σωστής και έγκαιρης εξυπηρέτησης των πελατών της, μετά τη πώληση, καθιερώνοντας διαδικασίες επεξεργασίας παραπόνων και ελέγχου ικανοποίησης πελατών, που προάγουν την διατήρηση σχέσεων σταθερής εμπιστοσύνης και αρραγούς συνεργασίας των,
• η πλήρης εφαρμογή της εργασιακής νομοθεσίας που διέπει της λειτουργίες της,
• η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού τόσο σε θέματα ποιότητας, όσο και σε θέματα τεχνικής κατάρτισης,
• η καθιέρωση, ανασκόπηση και παρακολούθηση αντικειμενικών στόχων για την ποιότητα,
Για το σκοπό αυτό αναγνωρίζει και αξιολογεί τις απειλές και ευκαιρίες βελτίωσης, συνεχώς βελτιώνοντας την απόδοσή της, με πλήρη ικανοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
Όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της πολιτικής της Εταιρείας σε θέματα Ποιότητας.

Πιστοποιήσεις

logoΣύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 με στόχο την συνεχή και συστηματική βελτίωση & ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της και την ικανοποίηση των πελατών της.
Αρ. Πιστοποιητικού Έγκρισης: 292211543

..

..

▌Αξιολόγηση

Οι μέθοδοι συστηματικής αξιολόγησης εφαρμόζονται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και τις διαδικασίες λειτουργίας μας για την καλύτερη εμπειρία των πελατών μας.

Αξιολόγηση προϊόντων & υπηρεσιών
• Αξιολογούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για να διασφαλίσουμε τις απαιτήσεις ποιότητας.
• Αξιολογούμε τους βασικούς προμηθευτές και τους συνεργάτες μας για να καθορίσουμε από κοινού προγράμματα βελτιστοποίησης.

Αξιολόγηση δραστηριοτήτων & διαδικασιών λειτουργίας
• Έχουμε αναπτύξει ένα εταιρικό μοντέλο διεργασιών όπου απεικονίζονται οι κύριες εταιρικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και καθορίζονται οι αλληλοσυσχετίσεις και αλληλεπιδράσεις τους.
• Θέτουμε και παρακολουθούμε ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες απόδοσης των εταιρικών δραστηριοτήτων και διεργασιών βελτιώνοντάς τους με την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων μας.

Αξιολόγηση εμπειρίας του πελάτη
• Στοχεύοντας στην ποιότητα εμπειρίας του πελάτη παρακολουθούμε και αξιολογούμε τις διεργασίες που αφορούν την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση πελατών, μέσα από την ανασκόπηση των παραπόνων και τις έρευνες στον πελάτη.
• Ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τον πελάτη σε θέματα ποιότητας.
• Συντονίζουμε την ανάπτυξη, διατήρηση και συνεχή βελτίωση τou Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρία μας κατά ISO 9001:2015

Customer Satisfaction Survey

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελάτη

Back to top